Ziyaretçiler ve Çerez Kullanan Veri Sorumluları İçin Çerez Kullanım Rehberi

Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarih olan 7 Nisan’a özel olarak Efilli ile ortaklaşa hazırladığımız “Ziyaretçiler ve Çerez Kullanan Veri Sorumluları İçin Çerez Kullanım Rehberi”ni sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Çerezleri teknik, hukuki ve sektörel olarak ele alan rehberimiz, bireylerde veri mahremiyeti farkındalığına katkı sağlamayı, öte yandan çerez kullanan veri sorumlularının ise veri mahremiyetine ilişkin düzenlemelere uygun operasyonlar geliştirmesini amaçlıyor.

Rehberde neler var?

Hazırladığımız bu rehberde çerezlere ilişkin teknik tanım ve kavramlara yer verip çerezlerle ilgili hukuki düzenlemeleri ortaya koyduktan sonra hem bireylerin çerezlerle kişisel verileri işlenirken farkındalık kazanmasını hem çerezleri kullanan veri sorumlularının hukuka uygun şekilde çerez kullanmasını hem de çerezleri özellikle reklamcılık faaliyetlerinde kullanmak isteyen veri sorumlularına alternatif yöntemleri göstermeyi hedefledik.

Rehberin ilk bölümünde çerezlere ilişkin teknik ve hukuki tanımları, çerezlerin nasıl kullanılması gerektiğini tüm sektör bileşenlerinin ve bireylerin kolaylıkla anlayabileceği bir dille açıklamaya çalıştık. İkinci bölümde ise Türkiye’den ve dünyadan çeşitli yasal düzenlemeler perspektifinde çerezlerin kullanımını inceledik. Üçüncü bölümde ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber’i yine tüm sektör bileşenlerinin ve bireylerin kolaylıkla anlayabileceği bir dille ele aldık; devam eden bölümde de yasal düzenlemelere uyulmaması halinde veri sorumlularının nasıl bir yaptırımla karşı karşıya kalabileceğini belirttik. Rehberin beşinci bölümünde sektörden iyi ve kötü uygulama örneklerini, rıza yorgunluğu, çerez duvarları, dark patterns gibi kavramları açıkladık. Rehberin altıncı bölümünde Efilli, sektörel araştırmalarını sunarak çerezlerin kabul-ret oranlarını ve kullanıcıların çerezleri neden kabul etmeme eğiliminde olduğunu açıklıyor. Rehberin yedinci bölümü ise dijital pazarlama sektörü açısından çerezlere neden ihtiyaç olunduğu, devamında ise sekizinci bölümde çerezsiz bir internetin mümkün olup olmadığı Efilli tarafından aydınlatılıyor. Rehberin dokuzuncu bölümünde ilgili kişilere, yani çerezleri kabul veya reddetmesi sorulan (sorulması gereken) bireylere yönelik önerilerde, onuncu bölümünde ise çerez kullanmak isteyen veri sorumlularına, yani iş dünyasına önerilerde bulunuyoruz. Rehberimizin on birinci bölümünde ise çerez sözlüğüne yer verdik.

Rehber’i buradaki linkten indirebilirsiniz.

Keyifli okumalar ve bolca farkındalık dileriz 🙂