NEDEN BU METNİ GÖNDERİYORUZ?

Verini Koru topluluğu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatına sahip olduğumuz için bu “Aydınlatma/Bilgilendirme” metni ile Sizlere, aşağıdaki konularda bilgi vermek istiyoruz.

HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

verinikoru.org internet sitemizin; (”Site”) Eğitim Alın, Gönüllü Olun, Bize Sorun ve Bize Ulaşın sayfalarında yer alan formları doldurmanız halinde; otomatik yöntemlerle topladığımız: adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, GSM numaranız, çalıştığınız/ görev yaptığınız kurum bilgileriniz ve formun mesaj alanında paylaşacağınız diğer kişisel verileriniz işlenecektir. Bu noktada formun mesaj alanında özel nitelikli kişisel verilerinizi bizimle paylaşmamanızı rica ediyoruz.

verinikoru.substack.com üzerinden haftalık e-posta bültenimize abone olmanız halinde; otomatik yöntemle topladığımız e-posta adresiniz hazırlanan bülten içeriklerinin periyodik olarak tarafınıza gönderilmesi suretiyle işlenecektir. Abone olursanız e-posta adresinizin, hazırladığımız bülten içeriklerinin size gönderilmesi amacıyla Substack Inc. (“Substack“) sunucularının yurtdışında bulunması nedeniyle yurtdışına aktarılmasını kabul etmiş olursunuz. Bu noktada e-posta adresiniz ve kendi işlediği kişisel veriler ile ilgili olarak Substack’ın Gizlilik Politikasına ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Aboneliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

✓ zoom üzerinden gerçekleştirdiğimiz online eğitim, etkinlik ve toplantılara kayıt olmanız halinde; otomatik yöntemle topladığımız adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve tercihinize bağlı olarak belirteceğiniz meslek bilgisi; online eğitim kaydınızı yapmak, eğitim giriş bilgilerini size göndermek ve programda bir değişiklik olması halinde bunun için sizinle iletişim kurmak amacıyla işlenecektir. Eğitime kayıt oluşturduğunuzda adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve eğitim sırasında soru sormanız halinde buna dair bilgiler eğitimin gerçekleştirilmesi amacıyla Zoom Video Communications, Inc. (“zoom“) sunucularının yurtdışında bulunması nedeniyle yurtdışına aktarılacaktır. Bu sürecin hukuka uygun yürütülmesi için eğitim kayıt formunda sizden açık rızanız talep edilecektir. Bu noktada adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve kendi işlediği kişisel veriler ile ilgili olarak zoom’un Gizlilik Politikasına ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

✓ Google Meet üzerinden gerçekleştirdiğimiz online eğitim, etkinlik ve toplantılara kayıt olmanız halinde; otomatik yöntemle topladığımız adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve tercihinize bağlı olarak belirteceğiniz meslek bilgisi; online eğitim kaydınızı yapmak, eğitim giriş bilgilerini size göndermek ve programda bir değişiklik olması halinde bunun için sizinle iletişim kurmak amacıyla işlenecektir. Eğitime kayıt oluşturduğunuzda adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve eğitim sırasında soru sormanız halinde buna dair bilgiler eğitimin gerçekleştirilmesi amacıyla Google LLC. (“Google“) sunucularının yurtdışında bulunması nedeniyle yurtdışına aktarılacaktır. Bu sürecin hukuka uygun yürütülmesi için etkinlik kayıt formunda sizden açık rızanız talep edilecektir. Bu noktada adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve kendi işlediği kişisel veriler ile ilgili olarak Google’ın Gizlilik Politikasına ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

✓ Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirdiğimiz online eğitim, etkinlik ve toplantılara kayıt olmanız halinde; otomatik yöntemle topladığımız adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve tercihinize bağlı olarak belirteceğiniz meslek bilgisi; online eğitim kaydınızı yapmak, eğitim giriş bilgilerini size göndermek ve programda bir değişiklik olması halinde bunun için sizinle iletişim kurmak amacıyla işlenecektir. Eğitime kayıt oluşturduğunuzda adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve eğitim sırasında soru sormanız halinde buna dair bilgiler eğitimin gerçekleştirilmesi amacıyla Microsoft Corporation (“Microsoft“) sunucularının yurtdışında bulunması nedeniyle yurtdışına aktarılacaktır. Bu sürecin hukuka uygun yürütülmesi için etkinlik kayıt formunda sizden açık rızanız talep edilecektir. Bu noktada adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve kendi işlediği kişisel veriler ile ilgili olarak Microsoft‘un Gizlilik Politikasına ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NEDİR?

Kişisel verilerinizi, bize ilettiğiniz konu hakkında sizinle iletişim kurabilmek, talep ve şikayetlerinizin takibini yapabilmek, kişisel verilerin korunması konusunda toplumsal bilinci arttırmak için ekibimiz tarafından yürütülen periyodik e-bülten gönderimi, sosyal sorumluluk, sivil toplum aktiviteleri ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek, bunlara bağlı iş süreçlerini sürdürebilmek amaçlarıyla mahremiyet anlayışı çerçevesinde işliyoruz.

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

Kişisel verilerinizi, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla amaçlarımızı gerçekleştirmekte meşru menfaatlerimiz bulunduğu için ve hakkın tesisi, korunması ve kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz. Ayrıca online eğitim süreçlerimizde yurtdışı veri aktarımı gerçekleşmesi durumunda, ilgili eğitim kayıt formu arayüzünde açık rızanızı talep edebiliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE, HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ?

Talep edilmesi halinde hukuki yükümlülüğümüz gereği bilgi vermek zorunda olduğumuz yetkili kamu kurum ve kuruluşları dışında, sizden topladığımız kişisel verileri onayınız olmadan 3. kişilerle paylaşmıyoruz.

VERİLERİNİZ ÜZERİNDE SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELER?

Tarafımıza başvurarak kişisel verilerinizin:

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme
  2. İşlenmişse bilgi talep etme
  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme
  5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
  6. KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme
  7. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (4) ve (5) maddeler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
  8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu noktada Sitemizin ”Haklarınız” başlıklı sayfasını incelemenizi de tavsiye ediyoruz.

Yukarıda sayılı haklarınızı kullanmak istemeniz halinde; kimliğinizi tespit edici belgelerle birlikte merhaba@verinikoru.org adresine e-posta yoluyla başvurabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

Kişisel verilerinizi gizli tutmayı, güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt ediyoruz.

Gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen, sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmeyi taahhüt ediyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ

Bizimle paylaştığınız kişisel verilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi; hem KVKK’dan doğan kişisel veriler üzerinde sahip olduğunuz haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemlidir. Yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen bilgiyi paylaşan kişilerin kendilerine ait olacaktır.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncelleme talepleriniz olması halinde Sitemizin ”Bize Ulaşın” başlıklı sayfasında belirtilen iletişim kanallarından gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Bu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçtiğinde; Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamız doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.