Reklam Kurulundan Kredi Kartı Bilgilerinin Kaydedilmesi Üzerine hepsiburada.com‘a Yaptırım

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, Hepsiburada.com’da yer alan “kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi” ne ilişkin tanıtım ve uygulamalar üzerine reklam durdurma cezası verdi.

Karara konu süreçte, firmaya internet sitesi ile mobil uygulamada kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi için tüketicilerden açık rıza talep edildiği ve ödeme için çeşitli aşamaların sunulduğu tespit ediliyor.

Yapılan incelemeler sonucunda; internet sitesi ile mobil uygulamada satışa sunulan ürünler tüketiciler tarafından satın alınmak istendiğinde, ödeme aşamasında kredi kartı bilgilerinin tüketiciler tarafından kart bilgilerinin kaydı için açık rıza verilmediği halde kaydedildiği anlaşılıyor.

Konuya ilişkin firma tarafından kredi kartı bilgilerinin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmak üzere alışveriş tamamlanana kadar saklanmasının ve ödeme kuruluşuna aktarıldıktan sonra silinmesinin zorunlu olduğu, tüketicilerin olumsuz durumlarla karşılaşmaması için kart bilgilerinin “30 dakika” gibi bir süreliğine özel bir veri tabanına kaydedildiği açıklamasının yapıldığı dolayısıyla söz konusu iddiaların firma tarafından doğrulandığı aktarılıyor.

Ayrıca kredi kartı bilgilerinin geçici olarak da olsa özel bir veri tabanına kaydedildiğine ilişkin açık rıza metninde ve ilgili internet sitesi ile mobil uygulamada tüketicilerin açıkça görebilecekleri yerlerde bilgi verilmeyerek tüketicilere eksik bilgilendirme yapıldığı vurgulanıyor.

Söz konusu uygulamanın tüketicilerin tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edici nitelik arz ettiği ve ilgili uygulamanın tüketicilerin bir mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozucu veya normal şartlar altında taraf olmayacağı bir tüketici işlemine taraf olmasına yol açıcı nitelikte olduğu değerlendiriliyor.

Diğer taraftan internet başta olmak üzere dijital ortamlarda tüketicilerin karar verme veya seçim yapma iradesini olumsuz etkileyen ya da normal şartlar altında vereceği kararda satıcı veya sağlayıcı lehine değişikliklere yol açmayı hedefleyen manipülatif arayüz tasarımları, seçenekler ya da ifadeler gibi araç ve yöntemlerin kullanılarak haksız ticari uygulamada bulunulduğu değerlendiriliyor.

Bu nedenle, reklam veren/ticari uygulamada bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. hakkında anılan reklamları durdurma cezası veriliyor.

8 Mart 2014 tarihinde yayınlanan Reklam Kurulu kararı için ⬇️

https://ticaret.gov.tr/data/5d1c9edd13b87615344cd4c8/_342_Bas%C4%B1n_B%C3%BClteni%2008.03.2024.pdf