KVKK Değişiklikleri Onaylanarak Resmi Gazete’de Yayımlandı 

16 Mart 2014 Cuma Cuma günü, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMM Adalet Komisyonuna sunulmuş ve Komisyon tarafından önerilen değişiklikler aynen kabul edilerek TBMM Genel Kuruluna gönderilmişti.

Gerekçeli Kanun teklifi metni (33-36 md.) için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

Söz konusu KVKK değişiklikleri 2 Mart 2024 gecesi TBMM Genel Kurulunda oylanarak kabul edildi.

İlgili Kanun değişiklikleri Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 12 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

KVKK ile GDPR uyumlaştırma kapsamındaki değişiklikler başlıca neleri içeriyor?

  • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesindeki katı kurallar esnetiliyor,
  • Yurt dışına veri aktarımı alternatif bazı kurallar ile genişletiliyor,
  • Para cezalarına karşı itiraz yolu İdare Mahkemeleri oluyor,
  • Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin standart sözleşmeleri, 5 iş günü içerisinde Kurula bildirmemeye dair para cezası öngörülüyor.

Yapılan degisiklikler 1 Haziran 2014 tarihinde yürülüğe girmekle birlikte kişisel verilerin yurtdışına aktartılmasına dair 9.maddenin 1.fıkrası, maddenin değistirilen haliyle birlikte 1 Eylül 2024 tarihine tarihine kadar uygulanmaya devam edecek.

Bu aşamada Kişisel Verileri Koruma Kurumunun da ikincil düzenlemeleri yürürlüğe alması bekleniyor.

12 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete için ⬇️
https://lnkd.in/dSJTHXX7

Tüm KVKK değişikliklerini hazırladığımız tablodan eski ve yeni karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsiniz ⬇️

https://verinikoru.org/wp-content/uploads/2024/03/KVKKda-Yapilan-Degisiklikler.pdf