KVKK Değişiklik Teklifleri TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi

16 Mart 2014 Cuma Cuma günü, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMM Adalet Komisyonuna sunulmuş ve Komisyon tarafından önerilen değişiklikler aynen kabul edilerek TBMM Genel Kuruluna gönderilmişti.

Gerekçeli Kanun teklifi metni (33-36 md.) için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

Söz konusu KVKK değişiklikleri 2 Mart 2024 gecesi TBMM Genel Kurulunda oylanarak kabul edildi. Bu aşamada, ilgili Kanun değişikliklerinin Cumhurbaşkanı tarafından 15 gün içerisinde onaylanması ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

KVKK ile GDPR uyumlaştırma kapsamındaki değişiklikler başlıca neleri içeriyor?

  • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesindeki katı kurallar esnetiliyor,
  • Yurt dışına veri aktarımı alternatif bazı kurallar ile genişletiliyor,
  • Para cezalarına karşı itiraz yolu İdare Mahkemeleri oluyor,
  • Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin standart sözleşmeleri, 5 iş günü içerisinde Kurula bildirmemeye dair para cezası öngörülüyor.

Tüm KVKK değişikliklerini hazırladığımız tablodan eski ve yeni karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsiniz ⬇️

https://verinikoru.org/wp-content/uploads/2024/03/KVKKda-Yapilan-Degisiklikler.pdf