KVKK’dan Reçete, Rapor ve İlaç Kayıtlarını Paylaşan Eczaneye 50.000 TL Ceza

💊Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), hastane rapor ve ilaç kayıtlarının eczacı tarafından Medula sisteminden çıkartılarak, ilgili kişinin eski eşine verilmesi üzerine eczaneye 50.000 TL para cezası verdi.

KVKK şikayetinde özetle, ilgili kişinin eşinden boşandığı, ancak eski eşi ile aralarında velâyet davası görüldüğü, ilgili kişinin hastane rapor ve ilaç kayıtlarının eczacı tarafından Medula sisteminden çıkartılarak eski eşe verildiğinin dava dosyasından anlaşıldığı ifade edilerek KVKK kapsamında gereğinin yapılması talep ediliyor.

Eczane savunmasında özetle, ilgili kişinin herhangi bir sağlık kurumuna giderek Medula sisteminde kişisel verilerinin işlenmesine onay verdiği; onay vermediğinde ilgilinin sağlık hizmetinden faydalanma imkânı olmadığı, eczacının sisteme veri kaydetmediği, yalnızca sisteme kaydedilen veriler neticesinde ilaç tedariki sağladığı; ilgili kişinin eski eşinin eczaneye geldiği, eczane çalışanına ilgili kişinin ilaç raporları hakkında soru sorduğu, raporların yenilenmesi gerekçesi ile rapor çıktılarının gerektiğini ifade ettiği, tarafların boşandıklarını ve aralarında velayet konusunda bir husumet bulunduğunu bilmeyen eczane çalışanının, ilgili kişiye faydalı olabilmek maksadı ile ilgili kişinin eşi olarak bildiği kişiye raporları verdiği, ilgili kişinin 4 yıl boyunca ilaçlarını kendi nam ve hesabına eşi tarafından eczaneden alınmasına, reçetelerini eczaneye vermesine ve ilgili kişi adına reçete işlemleri yapmasına onay verdiği ileri sürülüyor.

KVK Kurulu yaptığı incelemede, eczacının saklaması gereken sır niteliğindeki bilgilerin kapsamının geniş olduğu, başkalarının öğrenmesi halinde hastanın maddi veya manevi zarara uğrayacağı, ayıplanacağı, dışlanacağı ya da hastanın psikolojik olarak kendini kötü hissedeceği bilgilerin sır olarak kabul edildiği ifade ediyor.

Sır saklama yükümlülüğüne aykırı davranıştan dolayı hastaların tazminat talep edebildiği, eczacının diğer yükümlülüklerde olduğu gibi sır saklama yükümlülüğünde de yanında çalıştırdığı kimselerden Borçlar Kanunu gereğince sorumlu olduğu vurgulanıyor.

Çalıştırdığı personelin seçimi, bilgilendirilmesi, denetimi ve talimat verilmesinde gerekli objektif özen ve dikkati gösterdiğini ya da bunu göstermiş olsa bile zararın doğumuna engel olamayacağını kanıtlar nitelikte bir bilgi ve belge sunamayan ve ilgili kişinin sağlık verilerinin üçüncü bir kişi ile paylaşılmasına sebep verecek şekilde özen yükümlülüğüne aykırı olarak hareket ettiği değerlendirilen eczacının (veri sorumlusunun) KVKK kapsamında teknik ve idari tedbiri alma yükümlülüğünü yerine getirmediği belirtiliyor ve 50.000 TL para cezası veriliyor.

 

KVKK para cezası kararı için ⬇️

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7770/2023-1130