KVKK’dan Okula Ses Kayıt Sistemi Kuran Özel Eğitim Kurumuna 230.000 TL Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntü ve ses kaydı alan bir özel okul hakkında 230.000 TL para cezası verdi.

KVKK şikayetinde özetle, ilgili kişinin hukuki uyuşmazlık yaşadığı veri sorumlusu tarafından ses ve görüntü kayıtlarının alındığı, açık rıza dışında bu kaydın alınmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri gereği suç teşkil eden bir fiil olduğunun hatırlatıldığı, veri sorumlusunun ise ses ve görüntü kaydını açık rıza almadan kendisine tanınmış yasal bir hak kapsamında işlediğinin belirtildiği ileri sürülüyor.

Veri sorumlusu savunmasında özetle, kendilerinin okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumları işlettiği, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre okullarda, bahçe giriş ve bina kapıları öncelikli olmak üzere, en az 15 gün süreyle görüntü kayıtlarını depolayacak güvenlik kamera sistemi kurulabilmesinin mümkün olduğu, bu sebeple okullarda güvenlik amaçlı kamera ile görüntü ve ses kayıtlarının alındığı, bu amaçla da okulun genel kullanıma açık bulunan yerlerinde kameralarla görüntü ve ses kaydı yapıldığı, bu kameralardan bir tanesinin de kurucu odasında bulunduğu belirtiliyor.

KVK Kurulun yaptığı incelemede, Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı incelendiğinde görüntü kaydı alınabilecek yerlerin sayıldığı ve belirli bazı yerlere kamera yerleştirilmesinin yasaklandığı ve söz konusu hükümlerin yalnızca görüntü kaydına yönelik olduğu ve ses kaydı alınmasını meşru hale getiren özel bir hüküm bulunmadığı vurgulanıyor.

Görüntü kaydına ek olarak ses kaydının da alınmasının; kişisel verinin işlenmesi yönünden KVKK açısından meşru menfaat bulunup bulunmadığı, çatışan menfaatlerin söz konusu olup olmadığı ve meşru bir menfaatin bulunması halinde dahi işlemenin ölçülü olup olmadığının değerlendirilmesini gerektirdiği, veri sorumlusunun bir eğitim kurumu olarak faaliyet gösterdiği, görüntü kaydına ek olarak ses kaydı alınması gerekliliği söz konusu olmadığı gibi daha fazla verinin işlenmesinin, verisi işlenen tüm ilgili kişilerin özel hayatın gizliliği hakkı genelinde ve kişisel verilerin korunması hakkı özelinde bir menfaat çatışması doğurduğu belirtiliyor.

Ses kaydı alınması suretiyle gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin KVKK ‘da yer alan veri işleme şartlarından herhangi birine dayanılmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle 200.000 TL, buna ek olarak aydınlatma yükümlülüğü ispat edilemediği için 30.000 TL olmak üzere toplam 230.000 TL idari para cezası veriyor.

KVKK para cezası kararının tamamı için⬇️
https://lnkd.in/dcVDufkg