KVKK’dan Müşteri Bilgileri Sosyal Medyada Paylaşılan Otele 500.000 TL Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yeni kararları arasında bir otel hakkında 500.000 TL para cezası verildiği görülüyor.

KVKK şikayetinde, ilgili kişinin otelde konakladığına dair ad-soyad, oda bilgileri, giriş ve çıkış tarihleri gibi kişisel verilerin bulunduğu housekeeping belgesinin bir otel çalışanı tarafından sosyal medya üzerinden üçüncü bir kişiye iletildiği ileri sürülüyor. Ayrıca otelin aydınlatma yükümlülüğü yerine getirmediği de belirtiliyor.

Otel savunmasında özetle, kat görevlilerinin temizliğini yapacakları ve sorumlu olduğu odaların takibi için ”Housekeeping Task Sheet” belgesi düzenlendiği, belgede müşterilerin ad-soyad ve oda numaralarının yer aldığı, belgenin otelcilik alanında standart olduğu, ilgili kişinin iddialarının gerçeği yansıtmadığı, otelde konakladığı bilgisinin sosyal medyada ilgili kişi (veri sahibi) tarafından paylaşıldığı ve aydınlatma yükümlülüğünün Registraton Card/Konaklama Belgesi ile yerine getirildiği belirtiliyor.

KVK Kurulu tarafından yapılan inceleme neticesinde, kat görevlilerinin temel faaliyet alanının bakım ve temizlik hizmetleri olduğu, bu hizmetlerin yürütülmesinin konaklayan kişinin adını-soyadını bilmesini gerektirmediği, kişisel veri güvenliği riskleri de göz önüne alındığında veri minimizasyonu ilkesine göre hareket edilmesi gerektiği, Housekeeping Task Sheet belgesinde konaklayanların ad-soyad bilgilerine yer verilmesinin “İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesini zedeleyeceği ve bu uygulamaya son verilmesi gerektiği değerlendiriliyor.

İlgili belgenin veri sorumlusu bünyesi dışında oluşturulduğu ve diğer iddialarının kanıtlanamadığı ve somut olayda üçüncü bir kişi tarafından elde edilmesine idari ve teknik tedbirlerin alınmamasının sebep olduğu kanaatine varılarak ve 500.000 TL idari para cezası veriliyor.

Kararda ayrıca, bundan sonra Housekeeping Task Sheet belgelerinde müşterilerin ad-soyad bilgilerine yer verilmemesine yönelik veri sorumlusuna talimat veriliyor.

Konaklama belgesi ekinde sunulan aydınlatma metni ile web sayfasında bulunan aydınlatma metinlerinin farklılıklarının giderilmesi; belgeyi doldurma zorunluluğu altındaki kişilere reklam ve pazarlama amaçlı iletişim bilgilerinin işlenmesini kabul edecekleri yazılmasının açık rızanın özgüri rade unsurunu sakatlayacağı ve iletişim bilgilerinin reklam ve pazarlama amaçlı işleme konusunda ayrıca açıkrıza alma yoluna gidilmesi ve yapılacak işlemlerin sonucundan Kurula bilgi vermesi hususunda talimatlandırılıyor.

KVKK para cezası kararının tamamı için⬇️
https://lnkd.in/gADU34_i