KVKK’dan Kişisel Sağlık Verilerini Haberde Yayınlayan Gazeteye 100.000 TL Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), evli çifte ait sağlık verilerini içeren özel nitelikli kişisel verilerin bir gazetede yayınlanması üzerine 100.000 TL para cezası verdi.

KVKK şikayetin özetle, ilgili kişilerin özel bir hastaneden aldıkları sağlık hizmeti sonrası tedavi sırasında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle tedaviyi yapan doktor hakkında Sağlık Bakanlığına, C.Başsavcılığına ve şikâyette bulundukları, tedavi tarihinden iki ay sonra yüksek tirajlı bir gazetede yayımlanan haber ile sağlık verilerinin işlendiği, gazetenin internet sitesinden ve basılı neşriyatından alınarak birçok haber sitesinde de yayımlandığı, doktor ve hasta arasında gizli kalması gereken verilerin gazetenin eline geçmesinin hukuka aykırı olduğu, bunun ifade özgürlüğü ve basın hürriyeti gibi kavramlara dayandırılarak hukuka uygun hale getirilemeyeceği ileri sürülerek gereğinin yapılması talep ediliyor.

Veri sorumlusu savunmasında özetle, olayın Basın Kanunu kapsamında habercilik faaliyeti olduğu ve konunun basın, medya ve gazetecilik ilkeleri ile mevzuatı da dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği, haberin; bir doktor ile kamu görevlisi arasında yaşanmış bir tartışma olması özelliğiyle # kamuoyu ilgisi ve kamu yararı olduğu gözetilerek yapıldığı, haberin yayımlanmasının KVKK‘da yer alan “Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suça teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi” gereği istisna kapsamına girdiği, bu istisna halleri içinde “kişisel veri” ve “özel nitelikli kişisel veri” ayrımına gidilmediği belirtiliyor.

KVK Kurulu yaptığı incelemede, kişisel veri işlenmesinin ifade özgürlüğü kapsamında tam istisnai hal olarak değerlendirilebilmesi için suç teşkil etmemek kaydıyla özel hayatın gizliliğini de ihlal etmemesi gerektiğini vurguluyor.

Haberde ilgili kişilerin ad-soyad, kamu görevlisi olduğu bilgisi, hastane adı, hizmet aldıkları doktorun adı, alınan sağlık hizmetinin detayları, ilgili kişiler ile doktor arasında yaşanan hadisenin detayları, tarafların birbirlerine sarf ettikleri iddia edilen sözler ve tarafların mahkemelik olduklarına dair kişisel verilere yer verildiği, özel nitelikli kişisel verilerden sağlık ve cinsel hayata ilişkin verilerin de bulunduğu, ilgili kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal edecek boyutta detaylar içerecek şekilde haberleştirildiği ve bunun ilgili kişilerin kişilik haklarını ihlal ettiği belirtiliyor.

Haberdeki özel nitelikli kişisel veriler bakımından ifade özgürlüğü ile kişilik hakları arasında yapılan karşılaştırma neticesinde ilgili kişiler bakımından kişilik hakkı ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği kanaatine ulaşılarak, KVKK‘da yer alan ifade özgürlüğü istisnasına öncelik tanınamayacağı ifade edilerek 100.000 TL idari para cezası veriliyor.

 

KVKK para cezası kararı için ⬇️

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7758/2023-767