KVKK’dan Kargo Şirketine Kurye Tacizi Nedeniyle 250.000 TL Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun geçtiğimiz hafta yayımladığı kararlar arasında bir kargo şirketine 250.000 TL para cezası verildiği görülüyor.

Karara konu olayın arka planında, ilgili kişinin bir e-ticaret sitesinden satın aldığı ürünün kargo şirketinde çalışan kurye ile teslim edildiği, sonrasında kuryenin cep telefonu numarasına taciz içerikli mesaj gönderdiği ve veri sorumlusunun kişisel veri güvenliğini sağlayamadığı ve çalışanının kendisini rahatsız ettiği belirtilerek gereğinin yapılması talep ediliyor.

Kargo şirketinin savunmasında özetle, yaşanan olayın kendi çalışanı ve/veya tedarikçisiyle ilgisi olmadığı, bir parça başı dağıtımcısının eylemiyle meydana geldiği, bu şahıs ile şirket arasında hiçbir hukuki bağın bulunmadığı ve gereken önlemlerin alındığı belirtiliyor.

KVK Kurulu tarafından konuya ilişkin yaptığı inceleme neticesinde Borçlar Kanunu adam çalıştıranın sorumluluğu ile İş Kanunu işveren-alt işveren ilişkisini düzenleyen hükümlerine göre, veri sorumlusu kargo şirketinin söz konusu hukuka aykırı veri işleme olayında sorumluluk sahibi olduğu değerlendiriliyor.

Veri sorumlusu adına çalışan şahsa, kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği konusunda herhangi bir eğitim verilmediği ve gerekli bilgilendirmenin yapılmadığını tespit ediliyor.

Eylemi gerçekleştiren şahsın ceza yargılaması esnasında verdiği ifadelerde veri sorumlusu bünyesinde geçici olarak çalıştığını beyan etmesine rağmen, veri sorumlusunun kurye ile aralarında herhangi bir hukuki ilişkinin bulunmadığı beyanının gerçeği yansıtmadığı kanaatine varılıyor.

İlgili kişinin cep telefonu numarasının KVKK’daki kişisel veri işleme şartlarına dayanılmaksızın hukuka aykırı olarak paylaşılması ile gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması nedeniyle veri sorumlusuna 250.000 TL idari para cezası uygulanıyor.

KVKK para cezası kararının tamamı için⬇️

https://lnkd.in/djiAV4ed

Konuya dair yakın zaman önce yayınladığımız Birleşik Krallık veri koruma otoritesinin, yemek siparişi, kargo teslimi ve taksi rezervasyonu gibi hizmet veren şirketlerin çalışanlarının gönderdiği mesajlar hakkındaki araştırması için:
https://lnkd.in/dpuG44Am