KVKK’dan Çalışanın Görüntülerini Mahkeme Dosyasına Sunan İşverene Ceza 300.000 TL Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), bir işverenin işe iade davasına, eski çalışanının mescitte ibadet etme görüntülerini sunması üzerine 300.000 TL para cezası verdi.

KVKK şikayettinde özetle, ilgili kişinin ibadethane içerisindeki görüntülerinin eski işvereni tarafından rızası dışında kayıt altına alındığı, işe başladığında şirketin bu konuda aydınlatma yapmadığı ve açıkrıza almadığı, iş akdinin feshedilmesinden kısa süre önce, geriye dönük kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili belgelerin imzalanmasının istendiği, işten çıkarılma korkusuyla işe giriş tarihi yazılarak açık rıza metinlerini imzalamak zorunda bırakıldığı ve şirketin ilgili görüntüleri mahkeme dosyasına sunduğu ileri sürülüyor.

İşveren savunmasında özetle, şirkette yaklaşık 20 yıldır mescit bulunduğu, isteyen herkesin iş yerindeki mesailerine denk gelen vakit namazlarını kılabildiği, şikayete konu görüntülerin iş yerinde güvenlik amacıyla işlendiği, şirkette yer alan uyarı levhaları vasıtasıyla kameralar açısından aydınlatma yapıldığı, mescidin bağımsız bir bölüm olmayıp üretim alanının içerisinde yer alması ve iş yerindeki revir bölümüne de mescit için ayrılan bölümden geçiş sağlanması nedeniyle mescitte uyarı levhaları ile aynı kamera sisteminin bulunduğu, kameralar ile çalışanların özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmediği ve bunun özel nitelikli kişisel veri sayılamayacağı, şirket bünyesinde hiçbir çalışanın “dini, mezhebi veya diğer inançlar”a ilişkin bir verisinin işlenmediği ve bu nedenle açık rıza istenmediği belirtiliyor.

KVK Kurulu yaptığı incelemede, veri sorumlusunun kameralar vasıtasıyla ibadethane içerisindeki görüntü kayıtlarını işlemesinin, ilgili kişinin dini inancına ilişkin bir veri işleme olduğunu ve bu sebeple özel nitelikli kişisel veri kategorisine gireceğini vurguluyor.

Açık rıza talebinde, çalışana rıza göstermeme imkanının etkin bir biçimde sunulmadığı durumlarda gerçek bir seçeneğe sahip olduğunu söylemenin mümkün olmayacağı, olayda ilgili kişiye gönderilen e-posta içeriğinden anlaşılacağı üzere açık rızanın özgür irade ile verilmediği belirtiliyor.

Çalışanların; soyunma odaları, tuvaletler, duşlar, mescit, dinlenme odaları ve emzirme odaları bakımından makul bir mahremiyet beklentisinde olduğu dikkate alındığında veri sorumlusu tarafından bu alanlarda veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmesinin çalışanların mahremiyet beklentilerini zedeler nitelikte ve özel alanlarının işgali niteliğinde sayılabileceği ifade ediliyor.

KVKK veri işleme şartları ve ilkeleri dikkate alındığında hukuka uygun bir veri işleme olmadığı, ilgili kişinin açık rızasını özgür irade ile vermediği ve işten çıkarılma korkusu ile belgeleri de rızası olmadan imzalamak zorunda bırakıldığı kanaatine varıldığından 300.000 TL para cezası veriliyor.

Ayrıca, şikayete konu kişisel veri işleme faaliyetinin ivedilikle durdurulması ve verilerin imha edilerek, Kurula bilgi verilmesi yönünde talimat veriliyor.

KVKK para cezası kararının tamamı için⬇️

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7779/2023-1356