KVKK’dan Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Otopark İşletmesine 75.000 TL Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), işlediği kişisel veriler bakımından #KVKK gereğince aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyen otopark işletmesine 75.000 TL para cezası verdi.

KVKK şikayetinde özetle, otopark işletmecisi ile ilgili kişi arasında park borcu iddiasıyla görülen dava dosyasına, ilgili kişinin aracına ait fotoğraflar sunulduğu, fotoğrafların kim tarafından hangi gerekçe ile çekildiğinin belli olmadığı, borç bilgisine bir internet sitesinde aracın plakası ile yapılan sorgulama neticesinde alenen ulaşılabildiği ve kişisel verilerinin işlenmesi konusunda kendisine aydınlatma yapılmadığı ileri sürülüyor.

Veri sorumlusu savunmasında özetle, park borcu nedeniyle ilgili kişiye icra takibi başlatıldığı, itiraz üzerine itirazın iptali davası açıldığı, ilgili kişiye ait verilerin KVKK‘nın “sözleşmenin kurulması veya ifası” kapsamında işlendiği, bunun yanı sıra; davayı ispat edebilmek için “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” kapsamında verilerin işlendiği araç plakasının #alenileştirilmiş olması nedeniyle ilgili kişiye #aydınlatma yapma yükümlülükleri bulunmadığı, araç plakası sorgulanarak #borç bilgisinin öğrenilebildiği internet adresinin kendilerinin kullandığı ve otopark borcu olduğunu öğrenmek isteyen kullanıcıların plakalarını yazarak borç tutarını öğrenebildiği ve ödeme yapmak isteyenlerin yine aynı sitede belirtilen hesaba ödeme yapabildiği belirtiliyor.

KVK Kurulunun yaptığı incelemede, ilgili kişinin araç plakası sorgulatılarak kimlik bilgilerine ulaşılması ve ilgili kişinin aracının veri sorumlusunun işlettiği otopark alanlarında fotoğrafının çekilerek bu fotoğrafların dava dosyasına sunulmasında KVKK kapsamında yapılacak bir işlem olmadığı ifade ediliyor.

Kişisel veri işlendiği her durumda aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmesi gerektiği, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispatının veri sorumlusuna ait olduğu, somut olayda ilgili kişiye ait kişisel verilerin işlenmesi bakımından ilgili kişiye aydınlatma yapma yükümlülüğü bulunan veri sorumlusunun bu yükümlülüğünü yerine getirmediği belirtilerek 75.000 TL para cezası veriliyor.

Ayrıca, otopark kullanıcılarına mevzuata uygun olarak ve kişisel verilerin hangi durumlarda işleneceği bilgisine yer verilmek suretiyle Aydınlatma Metni hazırlanması ve sonucundan Kurula bilgi verilmesi yönünde talimat veriliyor.

Bununla birlikte, ilgili kişi de dahil olmak üzere veri sorumlusunun işlettiği otopark alanlarından yararlanan kişilerin kullanımına sunulmuş internet adresinde yer alan plaka sorgulanması suretiyle ödeme yapılmasına imkan sağlayan sistemin çift faktörlü doğrulama yapılarak gerçekleştirilmesi mümkün ise bu şekilde kullanıcılara sunulması veya bu şekilde sunulması mümkün değil ise kişisel verilerin işlenmesine son verilmesi ve her iki durum bakımından da yapılacak işlemlerin sonucundan Kurula bilgi verilmesi yönünde bir talimat daha veriliyor.

 

KVKK para cezası kararı için ⬇️

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7763/2023-924