KVKK, Bankanın Çağrı Merkezi Ses Kaydı İçeriğini Müşteriye Vermesini Emretti

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), müşteri temsilcisi ile ilgili kişi arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin ses kaydı dökümünün müşteriye sağlanması yönünde veri sorumlusu Bankaya talimat verdi.

KVKK şikayetinde özetle, ilgili kişinin Bankanın müşteri iletişim merkezi ile yaptığı görüşmede sanal kartının kopyalanması sonucu kapatıldığını öğrendiği, buna istinaden KVKK kapsamında kişisel veri kopyalanmasına dair ilgili bilgi edinme talebi ile Bankaya başvurduğu ancak bu başvurusunun yanıtsız bırakıldığı, ikinci kez yaptığı KVKK başvurusunda müşteri temsilcisi ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ses kaydını veya bu kaydın dökümünü talep ettiği; ancak bu başvurusunun da yanıtsız bırakıldığı ifade edilerek ilgili ses kayıt dökümünün tarafına sağlanması talep ediliyor.

Banka savunmasında özetle, ilgili kişinin herhangi bir kişisel verisinin kopyalanmadığının tespit edildiği ve ilgili kişinin bilgilendirildiği, ikinci başvurunun ise e-posta ile yanıtlandığı, ilgili kişi ile Bankanın müşteri temsilcisi arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin ses kaydı ve bu kayda ilişkin ilgili dökümün Bankacılık Kanunu’nun “Sırların Saklanması” başlıklı maddesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından çıkartılan “Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında düzenlenen sır saklama yükümlülüğü uyarınca ilgili kişi ile paylaşılamadığı ifade ediliyor.

KVK Kurulu yaptığı incelemede, ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna yapılan ilk başvurunun veri sorumlusu tarafından yazılı bir şekilde yanıtlandırılmadığının anlaşıldığı, ikinci başvurunun ise, ilgili kişinin iddiasının aksine, veri sorumlusu tarafından cevaplandırıldığının görüldüğü, bununla birlikte söz konusu başvurunun Kanun‘da düzenlenen 30 günlük sürenin geçirilmesinin ardından yanıtlandığının tespit edildiği belirtiliyor.

Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta düzenlenen sır saklama yükümlülüğünün, kanuni düzenlemelerin öngördüğü hukuka uygunluk hâlleri dışında, müşteri ile ilgili ticari bağlantı nedeniyle elde edilmiş olan bilgi ve olaylar hakkında üçüncü kişilere bilgi verilmemesini gerektirdiği ve diğer yandan KVKK‘nın 11’inci maddesi kapsamında düzenlenen, ilgili kişilerin kendileriyle ilgili kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme haklarının söz konusu veriye erişim hakkını da kapsadığı vurgulanıyor.

KVKK kapsamında ilgili kişilerin, kendileriyle ilgili kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme haklarının, söz konusu veriye erişim hakkını da kapsadığı ve erişim hakkının da bilgi talep etme hakkını tamamlayarak ilgili kişilerin kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanabilmeleri için kişisel verilerinin ne şekilde işlendiğine dair bilgi sahibi olmalarına imkân sağladığı dikkate alındığında, tarafların görüşme sırasındaki doğrudan ifadelerini içeren söz konusu dökümün, ilgili kişi dışında başkalarının kişisel verileri varsa bunların çıkarılması/maskelenmesi gibi önlemler alınarak İlgili Kişiye gönderilmesi ve buna ilişkin tesis edilen işlemler hakkında Kurula bilgi verilmesi yönünde Bankanın talimatlandırılmasına karar veriliyor.

KVKK talimat kararı için ⬇️

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7769/2023-1050