Anayasa Mahkemesinden Unutulma Hakkı ve İnternetten İçerik Kaldırma Kurallarına İptal

Anayasa Mahkemesi (AYM), ”internet kanunu” olarak da anılan ve aynı zamanda internet üzerinden yapılan yayınlarla kişilik hakları ihlal edilenlerin hızlı bir koruma elde etmesini sağlayan 5651 sayılı ”İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da bir dizi önemli iptal kararı aldı.

Kanunun kişilik haklarıyla ilgili iptal edilen 9. maddesi özetle şu şekilde;

“İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini de isteyebilir.”

İptal gerekçesinde, internet ortamında yapılan yayınların içeriğinin yayından çıkarılabilmesine ve/veya bu yayınlara erişimin engellenmesine imkân tanımak suretiyle ifade özgürlüğü ile bu yayının internet haberciliği kapsamındaki bir yayın da olabileceği gözetilerek basın özgürlüğü sınırlandığına vurgu yapıldı.

İptal edilen bir diğer hüküm de, Google, Yandex vb. gibi arama arama motorları nezdinde unutulma hakkı sağlayan düzenleme oldu. Hükme göre, sulh ceza hâkimliğinden örneğin erişime engellenmesi istenen içeriğin herhangi bir arama motorunda ilişkilendirilmemesi de talep edilebiliyor, hem ilgili internet sayfasını (URL adresini) erişim engelleme hem de Google, Yandex vb. gibi arama motorlarına adınız yazıldığında erişime engellenen bu sayfa arama sonuçlarında adınızla ilişkili olarak gösterilmiyor.

AYM ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı’na mahkeme kararı olmaksızın re’sen ”içeriğin çıkarılması” yetkisi veren düzenlemeyi de Anayasa ’ya aykırı gördü ve iptal etti. İptal gerekçesinde, BTK Başkanı’na kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan tanınan bu yetkinin “Masumiyet karinesinin ihlali olduğu” ve “Basın özgürlüğünü sınırladığı” belirtildi.

İptal kararı 10 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’nin yayımından 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süreçte yeniden yasal düzenleme yapılması bekleniyor.

Karar metni ⬇️
https://lnkd.in/dVA9dSqW